Targi Kielce
ul. Zakładowa 1, Kielce

(34) 32 50 685
expo-surface@wip.pcz.pl

Artykuły zostaną opublikowane w czasopismach "Ochrona przed Korozją", "Inżynieria Powierzchni" oraz "Journal of Chemical Technology and Metallurgy".
Publikacja artykułu uzależniona jest od uzyskania pozytywnych recenzji artykułu.
 
Artykuł na 4 strony druku.
Objętość: do 18 tyś. znaków ze spacjami, do 5 rysunków.
Instrukcje dla autorów
Autorzy proszeni są o przygotowanie swoich artykułów zgodnie z odpowiednimi wytycznymi.
Informacje dla Autorów:

Inżynieria Powierzchni
Ochrona przed Korozją