Targi Kielce
ul. Zakładowa 1, Kielce

(34) 32 50 685
expo-surface@wip.pcz.pl

 • Nowoczesne materiały inżynierskie (powłoki, materiały, technologie);
 • Materiały o specjalnym przeznaczeniu;
 • Metody badawczo-pomiarowe do oceny powłok i zabezpieczeń;
 • Korozja materiałów użytkowych – metalicznych, budowlanych, tworzyw sztucznych;
 • Mechanizmy procesów korozyjnych;
 • Korozja atmosferyczna, wysokotemperaturowa, mikrobiologiczna;
 • Projektowanie a korozja, dobór sposobów ochrony antykorozyjnej
 • Technologie przygotowania powierzchni pod powłoki antykorozyjne;
 • Nowoczesne technologie wytwarzania powłok, wykładzin i  posadzek;
 • Programowanie i monitorowanie zagrożeń korozyjnych;
 • Prace antykorozyjne a ochrona środowiska;
 • Ekonomiczne i  edukacyjne aspekty korozji.

 

Do uczestnictwa w Sympozjum zapraszamy kadrę naukową, inżynieryjno-techniczną
i zarządzającą reprezentującą zarówno instytucje naukowe, instytuty branżowe, firmy
i przedsiębiorstwa na co dzień produkujące nowoczesne materiały inżynierskie
oraz zajmujące się ochroną przed korozją.  
Sympozjum odbywa się w trakcie trwania
Targów Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE - Kielce,
co umożliwia  spotkanie w jednym miejscu wielu specjalistów zajmujących się tematyką poruszaną na sympozjum, przegląd nowoczesnych technologii oraz możliwość nawiązania nowych
kontaktów handlowych.

http://targikielce.pl/pl/expo-surface.htm