Targi Kielce
ul. Zakładowa 1, Kielce

(34) 32 50 685
expo-surface@wip.pcz.pl

 
Honorowy Patronat:
prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol - Rektor Politechniki Częstochowskiej

Komitet Organizacyjny:
 1. dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz. – Przewodniczący
 2. dr hab. Lidia Adamczyk, prof. PCz. – V-ce Przewodnicząca
 3. dr inż. Marcin Kwapisz - Sekretarz
 4. dr hab. inż. Agata Dudek, prof. PCz.
 5. dr inż. Kamila Sobczak
 6. mgr inż. Piotr Włodarski
 7. mgr inż. Jesica Biś
 8. mgr Aleksandra Kucharczyk
 
Komitet Naukowy:
 1. Dr hab. inż. Lidia Adamczyk, Prof. PCz. - Politechnika Częstochowska
 2. Prof. dr hab. Jacek Banaś - Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
 3. Prof. dr hab. inż. Katarzyna Braszczyńska-Malik - Politechnika Częstochowska
 4. Dr hab. inż. Agata Dudek, Prof. PCz. - Politechnika Częstochowska
 5. Dr hab. inż. Iwona Flis-Kabulska, Prof. UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 6. Dr hab. inż. Tadeusz Frączek, Prof. PCz. - Politechnika Częstochowska
 7. Prof. dr hab. inż. Edward Guzik - Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
 8. Dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 9. Prof. dr hab. inż. Anna Kawałek - Politechnika Częstochowska
 10. Dr hab. inż. Bartosz Koczurkiewicz, prof.PCz. - Politechnika Częstochowska
 11. Dr hab. inż. Marcin Knapiński, Prof. PCz. - Politechnika Częstochowska
 12. Dr hab. Halina Krawiec, Prof. AGH. - Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
 13. Dr inż. Agnieszka Królikowska - Polskie Stowarzyszenie Korozyjne
 14. Prof. dr hab. Paweł J. Kulesza - Uniwersytet Warszawski
 15. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska - Politechnika Warszawska 
 16. Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
 17. Dr hab. Krzysztof Miecznikowski - Uniwersytet Warszawski
 18. Dr hab. inż. Andrzej Miszczyk, Prof. PG. - Politechnika Gdańska
 19. Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera - Politechnika Warszawska
 20. Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz - Politechnika Częstochowska
 21. Dr hab. inż. Grażyna Pawłowska, Prof. PCz. - Politechnika Częstochowska
 22. Dr hab. inż. Rafał Prusak, prof. PCz. - Politechnika Częstochowska
 23. Dr hab. Norbert Radek - Politechnika Świętokrzyska
 24. Dr hab. inż. Wojciech Simka, prof. PŚ - Politechnika Śląska
 25. Prof. dr hab. inż. Maria Sozańska - Politechnika Śląska
 26. Dr hab. inż. Michał Szota, Prof. PCz. - Politechnika Częstochowska
 27. Prof. dr hab. inż. Bogdan Szczygieł - Politechnika Wrocławska
 28. Dr hab. inż. Jan Świerczek, prof. PCz.- Politechnika Częstochowska
 29. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński - Politechnika Gdańska
 30. Dr hab. inż. Małgorzata Zubielewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych